Zdieľať túto stránku

Stránka na Facebooku

Máme pre vás nápad ...

Úvod

Spoločnosť anidea s. r. o. zabezpečuje kompletný projekčný a inžiniersky servis stavieb, od spracovania architektonických štúdii, cez vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky stupne vrátane interiérov, až po vydanie stavebného povolenia či kolaudačného rozhodnutia.

Aplikovaním inovatívnych riešení a vďaka úzkej spolupráci s našimi klientmi sa snažíme vytvárať modernú, funkčnú architektúru s dôrazom kladeným na efektívne využívanie energií a individuálne požiadavky klienta.

Vysokú profesionálnu úroveň realizácie projektov garantujú dlhoročné skúsenosti stavebných firiem, s ktorými spolupracujeme.