Zdieľať túto stránku

Stránka na Facebooku

nocna

Služby

Projekčná činnosť

Vypracovanie projektovej dokumentácie

 • spracovanie investičných zámerov a architektonických štúdií
 •  zameranie nehnuteľnosti s možnosťou zaobstarania požadovaných prieskumov
 • dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby

Návrh interiéru

 • poradenstvo a konzultačné služby
 • interiérová štúdia s návrhom dispozičného riešenia a 3d návrhom (zameranie existujúceho stavu)
 • realizačný projekt s vypracovaním podrobných technických výkresov
 • návrh nábytku na mieru
 • výkaz výmer
 • odborný dohľad pri realizácii projektu

Tvorba 3d vizualizácií

 • tvorba 3d vizualizácií interiéru a exteriéru

Inžinierska činnosť

 • obstaranie územného rozhodnutia
 • obstaranie stavebného povolenia
 • obstaranie kolaudačného rozhodnutia
 • získanie odborných posudkov a ohodnotenia nehnuteľností formou znaleckých posudkov
 • zaobstaranie energetických certifikátov budov